Design

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja staje się jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w wielu obszarach życia. Sztuczna inteligencja to przede wszystkim algorytmy oraz komputery, które pozwalają na realizowanie bardzo skomplikowanych operacji obliczeniowych (najczęściej bez udziału człowieka).